Portfolio

Marketing & Communications Strateeg met ruime (management)ervaring in strategie, marketing, communicatie, business development, branding en persbeleid in zowel profit als non-profit organisaties in verschillende branches. Diverse (Europese) marketingcommunicatie projecten succesvol opgezet en uitgevoerd. Ervaring in het managen en effectief aansturen van meerdere (internationale) teams om resultaten te leveren onder hoge druk en strakke deadlines die groei en kwaliteit van de organisatie bevorderen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Senior Communicatieadviseur/ Communicatiestrateeg a.i. programmadirectie Evaluatie en Verantwoording COVID-19 (DEV)

januari 2023 - heden

Senior Communicatieadviseur/ Teamlead/ Communicatiestrateeg a.i. Directoraat-Generaal Oekraïne (DG OEK)

juni 2022 - december 2022

Senior Communicatieadviseur/ Communicatiestrateeg Programmadirectie Evaluatie en Verantwoording COVID-19
(DEV)

Binnen DEV sparringpartner voor directie, hoofd staf en projectleiders om de evaluatie van en verantwoording over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis interdepartementaal te coördineren.

Leiden interdepartementaal communicatieoverleg Parlementaire enquête COVID-19 en lid Interdepartementaal Overleg PECO. (Interdepartementaal) ontwikkelen en deels uitvoeren van communicatieplannen. Zorgen van samenhang tussen de verschillende communicatieproducten. Aansturing communicatiebureau en bureau voor (web)redactie. Begeleiden medewerker communicatie.

Senior Communicatieadviseur/ Teamlead/ Communicatiestrateeg Directoraat-Generaal Oekraïne
(DG OEK)

Communicatiestrategieën ontwikkelen bij de relevante beleidsonderwerpen van DG Oekraïne en het invullen van een coördinerende rol. Afstemmen en coördineren van strategie, plannen en/of middelen met betrokken departementen en partnerorganisaties over communicatiebehoefte naar doelgroepen. Ondersteunen bij de communicatie over de uitvoering van beleidsoverwegingen/besluiten door middel van o.a. communicatieplannen en de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Dilemmalogica inzetten om o.a. depolarisatie trachten te verminderen en draagvlak te creëren. Crisiscommunicatie. Verantwoordelijk voor de programmacommunicatie en coördinatie van de taken van afdeling Communicatie DGOEK/NOO.

 

 

 

 

Senior Corporate Communicatieadviseur

Binnen Dienst Corporate Communicatie verantwoordelijk voor de interne corporate communicatie voor twee grote veranderprogramma’s. Ontwikkelen communicatiestrategie en creëren van een organisatie brede communicatieaanpak met impactvolle interventies en ondersteuning diverse doelgroepen binnen de Belastingdienst.

Belastingdienst

Senior Corporate Communicatieadviseur a.i.

september 2023 - januari 2024

logo BD

Conforte

Communicatiestrateeg a.i.

januari 2021 - heden

Conforte_LOGO_2022

 

 

 

Communicatiestrateeg

Communicatiecampagnes opzetten en programma’s ondersteunen om zo partijen met elkaar te verbinden en hierbij gezamenlijke ambities waar te maken.

Voorbeelden campagnes: ‘Samen zorgen voor morgen en Capelle Krimpen Verbonden’.

Senior communicatiestrateeg Oekraïne
Communicatiestrateeg binnen overkoepelende planningsstaf die zich bezighoudt met uitwerken van de eventueel gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne voor de gemeentes in de regio Rotterdam Rijnmond. Zorgdragen voor een overkoepelend regionaal beeld op het gebied van opvang vluchtelingen en bijdragen aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Ontwikkelen van regionale communicatiestrategieën bij de relevante onderwerpen en hierin een coördinerende rol vervullen. Verantwoordelijk voor de programmacommunicatie regionale zorg van de GHOR.

Senior communicatiestrateeg GHOR 
Voor GHOR positioneringplan en communicatiestrategie 
GHOR 2.0 opzetten. Onderdeel landelijke communicatie stuurgroep.


Senior Communicatiestrateeg Zorg continuïteit Corona programma organisatie Rotterdam Rijnmond
Actief verbinden van de GHOR/VRR en de GGD GHOR Corona programma organisatie Rotterdam Rijnmond op het gebied van Communicatie. Lid van en Regionaal Operationeel Team (ROT) Corona die het Regionaal Beleid Team adviseert. Ontwikkelen strategische communicatieplannen voor onder andere vaccinatie, Niet Acute Zorg en code zwart/fase 3. Coördineren van deze plannen en gemeenten ondersteunen en begeleiden in de communicatie over dit onderwerp.

Communicatiestrateeg RONAZ
Communicatielead Niet Acute Zorg Rotterdam Rijnmond. Namens de GHOR/VRR deelnemen aan reguliere overleggen van het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) en de verbinding met o.a. de VVT-sector (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen). Crisiscommunicatie en woordvoering. Communicatieplan Niet Acute Zorg fase 3/code zwart ontwikkeld voor de regio Rotterdam Rijnmond.

Projectleider arbeidsmarktcampagne 

Ambulanceverpleegkundigen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Senior Adviseur Strategische Communicatie a.i.

oktober 2020 - december 2022

Paulina.nu

Marketing en Communicatie Manager a.i.

juni 2020 - heden

Een strategische bijdrage leveren aan het imago en de positionering van Paulina.nu. Adviseren en proactief ondersteunen van het Dagelijks Bestuur en de directie. Paulina.nu is een stichting die werkt met ondernemers, zorgpartijen en de gemeente aan het verbeteren en behouden van de vitaliteit van de eilandbewoners en het zorgaanbod op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Crisis samen bestrijden

Stakeholdermanagement

Strategische en tactische bijdrage leveren aan het succesvol positioneren van Habitat Solutions en haar product categorieën. Adviseren over de meest effectieve marketing en communicatie mix, campagnes om business verder te laten groeien binnen de Benelux en het opzetten van een effectieve en commerciële communicatie afdeling.

Habitat Solutions

Marketing en Communicatie Manager a.i.

juni 2020 - januari 2021

CuraMare

Strategiemanager a.i.

augustus 2020 - januari 2022

Manager Marketing & Communicatie a.i.

september 2018 - augustus 2020

Strategiemanager a.i.: Rvb en portefeuillehouders adviseren inzake ontwikkelingen op het gebied van strategische onderwerpen zoals COVID, marketing en PA.

Manager Marketing & Communicatie a.i.:  Binnen CuraMare (3000 FTE) de Executive Board en haar management team pro-actief strategisch adviseren. Bijdrage leveren aan beleidsplan en vertalen beleidsplan in strategisch marketing communicatie plan. Adviesplan maken en uitvoeren met betrekking tot de inrichting van de afdeling Communicatie (6 FTE). Onderdeel van het Management Team en woordvoerder van de organisatie.

Tijdens gehele opdracht verantwoordelijk voor alle crisiscommunicatie (o.a. COVID-19).

CuraMare in Coronatijd

Awareness en impact

Terugblik op Corona

Awareness en informeren

Een strategische bijdrage leveren aan het imago en de
positionering van het SMC. Onderdeel van Management
Team. Adviseren en proactief ondersteunen van de directie
en het managementteam en managers. Actief identificeren en onderhouden van contacten met relevante stakeholders,
maar ook gebruik maken van mediamogelijkheden op het
gebied van interne en externe communicatie. Het
communicatieteam leiden en coachen.

Spijkenisse Medisch Centrum

Manager Marketing Communications a.i.

september 2018 - augustus 2020

Zorgjournaal

Awareness nieuw zorgconcept

Johnson Controls

Senior Manager Marketing Programs Continental Europe

juni 2016 - september 2018

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk binnen het Europese Marketing management voor het opzetten van strategische projecten binnen Continentaal Europa met betrekking tot marketingprogramma’s en merkstrategie

 • Opzetten van een Europees breed sales ondersteunend programma

 • Algemene mediaplanning en richtlijnen opzetten voor Europa

 • Beheer, prioritering en coördinatie van alle campagnes in Europa (intern en extern)

 • SPOC voor productmanagement en BDM voor campagne- en focus onderwerpen

 • Managen van Europees team van campagne managers, marketing medewerkers en grafisch ontwerpers (direct 10 medewerkers, indirect 30 medewerkers)

 • Projectleider Europese rebranding

Verantwoordelijkheden:

 • Binnen het management verantwoordelijk voor strategie, marketing, business development, product management, corporate communicatie, branding en persbeleid
 • Woordvoerder van de Benelux-organisatie
 • Bepalen van de meest effectieve marketingmix om business verder te laten groeien
 • Opstellen van strategische, marketing- en communicatieplannen en -budgetten
 • Adviseren van interne en externe partijen over het ontwikkelen en implementeren van interne en externe communicatie, strategisch plan en marketingplan
 • Managen van Marketing Product Management en Marketingcommunicatie medewerkers in de Benelux
 • Begeleiden van verschillende veranderingsprocessen / projecten (o.a. branding en cultuurverandering)
 • Ontwikkeling en begeleiding van communicatie initiatieven in 8 Europese landen
 • Projectleider rebranding na diverse overnames

Detector magazine

Onderdeel imago campagne

Tyco

Director Marketing, Business Development en Communications Benelux

2005 - 2016

Xelion

Marketing & Communications Advisor

2004 - 2005

Verantwoordelijkheden:

 • Strategie, marketing, communicatie, branding en persbeleid
 • Opstellen van strategische, marketing- en communicatieplannen
 • Opstellen van marketing- en communicatiebudgetten en beheren

Verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse marketing en communicatie activiteiten

Econosto

Marketing & Communicatie coördinator

2001 - 2004