Home Marketing
Marketing

Een marketingplan beschrijft hoe u uw markt kan bereiken en behouden. DB Solutions kan dit plan voor u schrijven. Wij beschrijven in dit plan de markt, maken een SWOT-analyse van uw bedrijf, bepalen de doelstellingen en aandachtspunten van uw organisatie, maken een voorstel voor de strategie en creëren een actieprogramma met de daarbij behorende budgetten.

Wie zijn uw concurrenten, wat is hun profiel, wat zijn hun sterktes en zwaktes en wat is hun strategie? Door een analyse te maken kan u gebieden definiëren waarop concurrentievoordeel te behalen is. DB Solutions helpt u bij het opzetten van deze analyse en het inzetten van effectievere marketingcampagnes.


Beleid, marktonderzoeken en productintroducties zijn zaken die wij ook regelmatig voor organisaties opzetten en implementeren.


Ook als u uw marketingactiviteiten zelf uitvoert, kan DB Solutions u ondersteunen tijdens bijvoorbeeld drukke periodes. Denk hierbij aan coaching of uitvoering.

 
db_13.jpg

Valid XHTML Valid CSS